VS100 A1 | ALTINBOĞA

VS100 A1

Gaz Tipi
Gas Type
Giriş Basıncı
Inlet Pressure (Bar)
Çalışma Basıncı
Operating Pressure (mbar)
 

 

 
Kapasite
Capacity  
(kg / h )
Bağlantılar / Connections
Giriş / Inlet Çıkış / Outlet
 
 
 
0